สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เปิดให้ความรู้การจัดการขยะเหลือใช้จากสวนทุเรียนให้เป็นน้ำมันดีเซลและเบนซิน

สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เปิดให้ความรู้การจัดการขยะเหลือใช้จากสวนทุเรียนให้เป็นน้ำมันดีเซลและเบนซิน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีความสนใจนวัตกรรมการจัดการขยะเหลือใช้จากสวนทุเรียนให้เป็นน้ำมันดีเซลและเบนซิน เพื่อลดการเผาเชือกฟาง โดยมี ผศ.ส.อ.ชันนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล ประธานหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และอาจารย์วัชระกร ศรีคำณ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่คณะผู้ศึกษาดูงาน