ข่าวสารงานบริการวิชาการ

Mar
21

สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เปิดให้ความรู้การจัดการขยะเหลือใช้จากสวนทุเรียนให้เป็นน้ำมันดีเซลและเบนซิน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีความสนใจนวัตกรรมการจัดการขยะเหลือใช้จากสวนทุเรียนให้เป็นน้ำมันดีเซลและเบนซิน เพื่อลดการเผาเชือกฟาง โดยมี ผศ.ส.อ.ชันนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล ประธานหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และอาจารย์วัชระกร ศรีคำณ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่คณะผู้ศึกษาดูงาน
DETAIL
May
26

มรส. จับมือ สสจ.สฎ. ผลิตนักโภชนาการ – บุคลากรทางสาธารณสุข เสริมพลังสร้างสุขภาวะที่ดีสู่ชุมชนเป็นสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สสจ.) และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี

DETAIL
Aug
16