ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางในการขอตำแหน่งทางวิชาการ” ให้กับบุคลากรสายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางในการขอตำแหน่งทางวิชาการ” ให้กับบุคลากรสายวิชาการ

วันนี้ (27 มีนาคม 2567) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางในการขอตำแหน่งทางวิชาการ” ให้กับบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการทราบหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ให้ความรู้ พร้อมแนะนำแนวทางต่าง ๆ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ณ ห้องประชุมภูมิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี