แนวปฏิบัติของการจัดการยานพาหนะของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  หมายเลขโทรศัพท์ 077-913-366 ต่อ 1290 หรือหมายเลขภายใน 1290