คู่มือการติดตั้ง Cisco webex Meetings For SRU สำหรับ Smartphone

ก่อนอื่นขอเกริ่นบทความฉบับนี้ก่อนนะครับ เนื่องจากบทความฉบับนี้เป็นบบความแรกที่ administrator เรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดที่ได้รวบรวมจากประสบการณ์การทดลองใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Conference) โดยระบบที่นำมาทดสอบคือ Cisco webex Meetings โดยได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ SRU. สร้าง User ให้ใช้งานได้ฟรีๆ administrator กราบขอบพระคุณใว้ ณ โอกาสนี้ครับ เริ่มพูดเยอะ ก่อนจะเยอะกันไปใหญ่ ขอเริ่มเลยครับ
ปล. วิธีการติดตั้งและใช้งานเบื้องต้นดังกล่าวข้อความอาจจะสั้นกระชับ แต่ถ้าทำตามวิธีดังกล่าวรับรองครับ ใช้งานได้แน่นอน #เริ่มครับ
*-*-*-*-*-*-*-*-*
– บทความนี้จะแนะนำวิธีติดตั้งผ่าน Smartphone ครับ (IOS และ ANDROID ใช้งานได้ไม่ต่างกัน)
*-*-*

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. Smartphone/Tablet ที่สามารถเชื่อมต่อ internet ได้ มีกล้อง ไมโครโฟน และลำโพง (ผู้เขียนขอเรียกย่อร่วมว่า Smartphone และถ้าเป็น smartphone ที่มี spen จะดีมากเพราะง่ายในการเขียนบนฟังก์ชั่น whiteboard การเรียกใช้ฟังก์ชั่นนี้จะมีวิธีเรียกใช้อยู่ตอนท้ายของบทความนี้)
2. ติดตั้ง Aplication ที่ชื่อ Cisco webex Meetings ดังภาพ


3. อีเมลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี @sru.ac.th บุคลากรสามารถดำเนินการขอได้ที่ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย
4. User สำหรับ Sign In เข้าระบบ Cisco webex Meetings สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานได้ที่แบบฟอร์ม https://forms.gle/jkbCEJF7obVK4aUa9 และกรุณาตรวจสอบ Email ตอบกลับจาก administrator

 

* กรณีลืมรหัสผ่านสามารถแจ้งในแบบฟอร์มได้ ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะส่งรหัสผ่าน Email ของท่านไปใน E-Document ส่วนตัวของท่าน
* กรณีท่านไม่มี Email ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ท่านเลือก “อื่นๆ” และระบุเหตุผลว่า “ไม่มี email”
* กรณีลืมรหัสผ่าน/ลืม email/ไม่มี email ผู้ดูแลระบบจะดำเนินการส่งข้อมูลเกี่ยวกับ Email ของท่านเข้าไปใน E-Document ส่วนตัวของท่าน
* รายละเอียดดังรูป


*-*-*
จากจุดนี้จะเป็นการเริ่มต้นการใช้งาน
1. ตรวจสอบ Email ตอบกลับจาก administrator ใน email ของท่าน (email @sru.ac.th เข้าได้ที่นี่ Gmail ) ท่านจะพบ email ฉบับนึงส่งมาจาก Cisco ให้ท่าน click เข้าไปจะเจอข้อความดังรูป ให้ท่านคลิ๊ก “Activate” (ในกล่องสี่เหลี่ยมสีส้ม) เพื่อยืนยันการใช้งานและกำหนดรหัสผ่าน

 *ผู้เขียนบทความต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเนื่องจากหน้าต่างตั้งรหัสผ่านไม่ได้ทำการ capture หน้าจอใว้ รูปที่ใช้แนะนำเป็นรูปแทน โดยจะมีข้อกำหนดการตั้งรหัสผ่านคือรหัสจะต้องไม่น้อยกว่า 8 ตัว ต้องประกอบไปด้วยพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และอักขระพิเศษ

 

2. เปิด Aplication “Cisco webex Meetings”


3. เลือกเมนู SIGN IN เพื่อเข้าใช้งานระบบ โดยใช้ email ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ผ่านการ Activate แล้ว และคลิ๊กปุ่ม “Next” มุมขวาบน ตามลำดับรูป


4. เลือก URL หลักในการแชร์การประชุม ถ้าทำถูกต้องทั้งหมดจากข้อก่อนหน้าจะไม่ต้องพิมพ์ ให้คลิ๊กใด้เลย (คลิ๊กในกรอบสี่เหลี่ยมสีส้ม)

 


.

 

5. กรอบรหัสผ่านที่ท่านตั้งใว้และกดปุ่ม SIGN IN และรอจนเสร็จสิ้นการเข้าใช้งานดังรูป


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
ต่อไปนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งานแบบง่ายๆครับ
————————-
กรณีเป็นผู้เริ่มประชุม/อาจารย์ผู้สอน

1. ใช้งานกรณีที่เป็นผู้เปิดห้องประชุม (อาจารย์ผู้สอน) ให้คลิ๊กที่เมนู “START MEETING” (สีเขียว) และรอจนหน้า aplication ขึ้นข้อความ “Connected” ดังรูป


2. ด้านช่างสุดของจอ Smartphone จะมีปุ่มอยู่ 4 ปุ่ม [เปิด/ปิดไมค์โครโฟน][เปิด/ปิดกล้อง][เรียกเมนูอื่นๆ][สิ้นสุดการประชุม]ดังรูป


3. ดู Meeting Number และ URL สำหรับแชร์การประชุม/การสอน > กดปุ่มที่มี … ด้านล่างของจอ > เลือก info ตามลำดับรูป


ปล. Meeting Number และ URL ใช้สำหรับแชร์ให้ผู้อื่นเช้าร่วมการประชุม / การสอน
*หมายเหตุ ผู้ใช้งานต้องเปิดสิทธิ์อนุญาตุการเข้าถึงในโทรศัพท์ เปิดฟังการหมุนจออัตโนมัติ และตั้งโทรศัพท์ในรูปแบบแนวนอน

4. การแชร์สื่อรูปแบบต่างๆภายใน Aplication สามารถทำได้โดยเลือกเมนู Share Content โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกนำเสนอข้อมูลได้ดังรูป


*หมายเหตุ
– Share Screen คือการแชร์หน้าจอ
– Whiteboard คือการเรียกกระดานสำหรับเขียน (ง่ายต่อการใช้งานถ้ามี spen)
– Box/Google Drive/Microsoft OneDrive คือการแชร์จาก clound storage
– Photo คือการแชร์รูปภาพจาก Smartphone

————————-
กรณีเป็นนักเรียน / ผู้ร่วมประชุม
1. กรณีเป็นนักเรียน / ผู้ร่วมประชุม ให้คลิ๊กเมนู “JOIN MEETING” สีขาวด้านล่างดังรูป


2. กรอก Meeting number หรือ URL ที่อาจารย์ผู้สอน/ผู้เปิดประชุมส่งมา และกดปุ่ม JOIN ที่มุมขวาบน รอการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้นจะเข้าหน้าจอการประชุม
*หมายเหตุ ผู้ใช้งานต้องเปิดสิทธิ์อนุญาตุการเข้าถึงในโทรศัพท์ เปิดฟังการหมุนจออัตโนมัติ และตั้งโทรศัพท์ในรูปแบบแนวนอน

รวบรวมโดย นายจุมพล ทองสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล jumpon.ton@sru.ac.th
https://www.facebook.com/jumpon.t

คู่มือการติดตั้ง Cisco webex Meetings For SRU สำหรับเครื่อง PC/Notebook

บทความนี้จะแนะนำวิธีติดตั้งผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebookสิ่งที่ต้องเตรียม1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ สามารถใช้ได้ทั้ง Desktop และ Labtop
2. กล้องเว็ปแคมชนิด USB ที่มีความคมชัดระดับ HD ขึ้นไป
3. ไมโครโฟนชนิด USB
4. ลำโพง
5. คีย์บอร์ดปากกา (Drawing Pad)
**-** รายการที่ 2-4 กรณีที่ใช้ Labtop ในการใช้งานสามารถใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้งมาในเครื่องได้
6. Aplication ที่ชื่อ Cisco webex Meetings โดยสามารถ Download ได้ ที่นี่
7. อีเมลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี @sru.ac.th บุคลากรสามารถดำเนินการขอได้ที่ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย
8. User สำหรับ Sign In เข้าระบบ Cisco webex Meetings สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานได้ที่แบบฟอร์ม https://forms.gle/jkbCEJF7obVK4aUa9 และกรุณาตรวจสอบ Email ตอบกลับจาก administrator* กรณีลืมรหัสผ่านสามารถแจ้งในแบบฟอร์มได้ ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะส่งรหัสผ่าน Email ของท่านไปใน E-Document ส่วนตัวของท่าน
* กรณีท่านไม่มี Email ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ท่านเลือก “อื่นๆ” และระบุเหตุผลว่า “ไม่มี email”
* กรณีลืมรหัสผ่าน/ลืม email/ไม่มี email ผู้ดูแลระบบจะดำเนินการส่งข้อมูลเกี่ยวกับ Email ของท่านเข้าไปใน E-Document ส่วนตัวของท่าน
* รายละเอียดดังรูป

– จุดนี้ทาง administrator แนะนำวิธีการ Activate User สำหรับ Sign In เข้าระบบ Cisco webex Meetings ที่ได้จากการลงทะเบียนในข้อ 8
– เปิด email มหาวิทยาลัย โดยสามารถเปิดได้ที่ https://mail.google.com มองหา Email จาก Cisco คลิ๊กเปิด email ดังกล่าว และหาปุ่ม ACTIVATE เพื่อทำการคลิ๊กเพื่อยืนยันการใช้งาน webex meetings ดังรูปที่แนบ

-. กำหนดรหัสผ่านในการ Login เข้าสู่ระบบ webwx meetings ดังรูปที่แนบ

หมายเหตุ มีข้อกำหนดการตั้งรหัสผ่านคือรหัสจะต้องไม่น้อยกว่า 8 ตัว และต้องประกอบไปด้วยพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และอักขระพิเศษการติดตั้งโปรแกรม Cisco webex Meetings โดยสามารถ Download ได้ ที่นี่

– Click ปุ่ม “Next”

– คลิ๊กเลือก “I accept……..” และคลิ๊กปุ่ม “Next”

– คลิ๊กปุ่ม “Install” หากมีหน้าต่าง Popup แจ้งเตือนความปลอดภัยให้เลือกตกลง “Yes”

– คลิ๊กปุ่ม “Finish” เป็นการสิ้นสุดการติดตั้ง

การเรียกใช้งานโปรแกรม Webex Meetings– เปิดโปรแกรม Cisco Webex Meetings

– ใช้ Email @sru.ac.th ที่ทำการ Activate เสร็จสิ้นแล้วในการเข้าสู่ระบบ หลังกรอก email เสร็จแล้วให้กดปุ่ม “Next”

– กรอก Password ที่ที่ผู้ใช้งานกำหนดใว้และกดปุ่ม “SIGN IN”

– เสร็จสิ้นกระบวนการการติดตั้งและเรียกใช้งานโปรแกรม

ต่อไปนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งานแบบง่ายๆครับกรณีเป็นผู้เริ่มประชุม/อาจารย์ผู้สอน1. ใช้งานกรณีที่เป็นผู้เปิดห้องประชุม (อาจารย์ผู้สอน) ให้คลิ๊กที่เมนู “START MEETING” (สีเขียว) ดังรูป

*ต้องตั้งค่าระบบก่อนกดปุ่ม “START MEETING” ในรูปที่ 2
โดยช่องขีดเส้นใต้สีแดงสำหรับเลือกกล้อง สีเขียวสำหรับการเลือกเสียงขาออก (ลำโพง) สีม่วงสำหรับการเลือกไมโครโฟนหลังตั้งค่าเสร็จสิ้นให้คลิ๊กปุ่ม “START MEETING” (สีเขียว) โปรแกรมจะเปิดหน้าจอเป็นแบบ Full Screen ดังภาพตามลำดับ

การแชร์ห้องประชุม/ห้องสอน ทำได้โดยการแชร์ URL สำหรับเข้าห้องประชุม/ห้องสอน ด้วยการ Copy และส่งให้ผู้ร่วมประชุม/นักศึกษา ผ่านสื่อ Social ต่างๆ ดังภาพ
การเข้าร่วมประชุม/เข้าเรียน ทำได้ 2 วิธี
วิธีที่ 1 การเปิด URL ที่ผู้สอน/ผู้เปิดประชุมส่งมาจาก Social media ต่างๆ ดังรูป
วิธีที่ 2 เข้าร่วมโดยการพิมพ์ URL หรือ ID ในช่อง ดังรูป

แนะนำการใช้งาน webex meeting ในโหมด Guest บนระบบปฏิบัติการ Windows

บทความนี้ผู้เขียนจะบรรยายวิธีการใช้งานการเรียน/การประชุมออนไลน์ผ่าน Cisco Webex meeting ในโหมด Guest ในระบบปฏิบัติการ Windows โดยการใช้งานในโหมด Guest ไม่จำเป็นต้องมี Account ในการใช้งาน Webex Meeting มีรายละเอียดการเข้าใช้งานดังนี้
1. การใช้งาน Cisco Webex Meeting ผ่านระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (7/8/8.1/10)
การติดตั้งโปรแกรม Cisco webex Meetings โดยสามารถ Download ได้ ที่นี่


– Click ปุ่ม “Next”

– คลิ๊กเลือก “I accept……..” และคลิ๊กปุ่ม “Next”

– คลิ๊กปุ่ม “Install” หากมีหน้าต่าง Popup แจ้งเตือนความปลอดภัยให้เลือกตกลง “Yes”

– คลิ๊กปุ่ม “Finish” เป็นการสิ้นสุดการติดตั้ง

การเรียกใช้งานโปรแกรม Webex Meetings
– เปิดโปรแกรม Cisco Webex Meetings

– คลิ๊กลิงค์ “Use as guest” เพื่อเข้าใช้งานในโหมด Guest

– ใส่ชื่อในช่อง “Your name” (ชื่อจะแสดงบนหน้าจอ)
– ใส่ email ในช่อง “Your email address” (ใช้ email ได้ทุกรูปแบบ)
– คลิ๊ก “Continue as guest”– ใช้ URL หรือ Meeting number ที่ผู้สอน/ผู้เปิดประชุมส่งมาให้ผ่านทางสื่อต่างๆ พิมพ์ลงในช่อง “Enter meeting information” และคลิ๊ก “Join”

– คลิ๊ก “Join Meeting” เพื่อเข้าร่วม

– สิ้นสุดการเข้าใช้งาน webex meeting ในโหมด Guest สำหรับผู้ร่วมประชุมออนไลน์/นักเรียนนักศึกษา

แนะนำการใช้งาน webex meeting ในโหมด Guest บนระบบปฏิบัติการ Windows

บทความนี้ผู้เขียนจะบรรยายวิธีการใช้งานการเรียน/การประชุมออนไลน์ผ่าน Cisco Webex meeting ในโหมด Guest ใน IOS/Android โดยการใช้งานในโหมด Guest ไม่จำเป็นต้องมี Account ในการใช้งาน Webex Meeting มีรายละเอียดการเข้าใช้งานดังนี้
การใช้งาน Cisco Webex Meeting ในสมาร์ทโฟน IOS/Android
– ติดตั้ง Aplication ที่ชื่อ Cisco webex Meetings ดังภาพ


– เปิด Aplication “Cisco webex Meetings”


– เลือกเมนู “Join Meeting”

– กรอกข้อมูล 3 ช่อง และกดปุ่ม “JOIN” มุมขวาบน
ช่อง “Meeting Number or URL” URL หรือ Meeting number ที่ผู้สอน/ผู้เปิดประชุมส่งมาให้ผ่านทางสื่อต่างๆ
ช่อง “Yourname” ชื่อที่แสดงบนหน้าจอ
ช่อง “Email address” ใช้ email ได้ทุกรูปแบบ– เมื่อเจอหน้าตาแอพลิเคชั่นบนมือถือแบบนี้คือการเข้าร่วมประชุมเสร็จสิ้นครับ
*หมายเหตุ ให้ทำการตั้ง smartphone ในแนวนอนเพื่อเปลี่ยนโหมดการแสดงภาพเพื่อเห็นหน้าผู้ร่วมประชุมทุกคน

Faculty of SCI@SRU