1262018
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
101
1616
10488
1230806
56894
40549
1262018
หมายเลขไอพี : 54.224.230.193
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2016-08-26 05:05:50
.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แจ้งกำหนดการรับ และคืนชุดครุยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  03-08-2559   แจ้งกำหนดการรับ และคืนชุดครุยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ขอเชิญชวนร่วมฟังธรรมบรรยายเรื่อง «คุณธรรม นำวิทย์ พิชิตชัย» โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
  26-07-2559   ขอเชิญชวนร่วมฟังธรรมบรรยายเรื่อง «คุณธรรม นำวิทย์ พิชิตชัย» โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
 
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
  26-07-2559   ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ว่าด้วยการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 19
  01-06-2559   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ว่าด้วยการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 19
 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานวิจัย บริการวิชาการ และการประกันคุณภาพร่วมกับสถาบันการศึกษาภาคี 10 สถาบัน
  04-04-2559   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานวิจัย บริการวิชาการ และการประกันคุณภาพร่วมกับสถาบันการศึกษาภาคี 10 สถาบัน
 
แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ  รอบที่ 1   (1 ตุลาคม 2558  ถึง 31 มีนาคม 2559)
  08-03-2559   แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559)