1397078
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
247
1500
8379
1379227
2884
41810
1397078
หมายเลขไอพี : 54.146.141.60
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2016-12-03 05:12:12
.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในโครงการ «โควต้าเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี»
  09-09-2559   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในโครงการ «โควต้าเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี»
 
แจ้งกำหนดการรับ และคืนชุดครุยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  09-09-2559   แจ้งกำหนดการรับ และคืนชุดครุยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีทูลเกล้าฯ ถวาย ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี แด่เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ
  09-09-2559   ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีทูลเกล้าฯ ถวาย ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี แด่เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ
 
แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ  รอบที่ 2 1 เมษายน  2559  ถึง 30 กันยายน 2559
  08-03-2559   แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ รอบที่ 2 1 เมษายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2559
 
แจ้งกำหนดการรับ และคืนชุดครุยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  03-08-2559   แจ้งกำหนดการรับ และคืนชุดครุยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ขอเชิญชวนร่วมฟังธรรมบรรยายเรื่อง «คุณธรรม นำวิทย์ พิชิตชัย» โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
  26-07-2559   ขอเชิญชวนร่วมฟังธรรมบรรยายเรื่อง «คุณธรรม นำวิทย์ พิชิตชัย» โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต