725190
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
480
1715
12976
694425
62976
51298
725190
หมายเลขไอพี : 54.161.158.71
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2015-03-28 09:18:42
.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมือทางวิชาการ การให้บริการทางวิชาการ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ของ 7 มหาวิทยาลัย
  27-03-2558   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมือทางวิชาการ การให้บริการทางวิชาการ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ของ 7 มหาวิทยาลัย
 
ผู้สอบผ่านและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รายงานตัวเข้าศึกษาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานี ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น.-12.00 น. ณ ห้องโถง
  11-03-2558   ผู้สอบผ่านและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รายงานตัวเข้าศึกษาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานี ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น.-12.00 น. ณ ห้องโถง
 
กำหนดการสอบ  ประกาศผลการสอบ  และรายงานตัว  ประเภทสอบตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2558
  06-03-2558   กำหนดการสอบ ประกาศผลการสอบ และรายงานตัว ประเภทสอบตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558
 
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทรับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  05-03-2558   ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทรับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
แจ้งผู้สมัครที่ยังไม่ได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าสมัคร
  05-03-2558   แจ้งผู้สมัครที่ยังไม่ได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าสมัคร
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. แจ้งผู้สมัครดังต่อไปนี้ให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมายังระบบที่ e-mail : scitech21@gmail.com‏
  20-02-2558   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. แจ้งผู้สมัครดังต่อไปนี้ให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมายังระบบที่ e-mail : scitech21@gmail.com‏
 

30-01-2558   ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
20-03-2557   การชำระค่าลงทะเบียนกรณีขอแบ่งจ่าย 2 งวด
20-03-2557   คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
09-03-2557   ขอความร่วมมือกวดขันการแต่งกายของนักศึกษา
27-02-2557   ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
27-02-2557   ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๕๖
28-11-2556   ประกาศ การเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
04-11-2556   ผ่อนผันการตรวจเลือกรับเข้าราชการทหารกองประจำการ ประจำปี2556
07-08-2556   ให้นักศึกษาชั้นปี 1 ภาคปกติ ที่ยังไม่เข้าประเมินความพึงพอใจ ให้ดำเนินให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 9 ส.ค.2556 เท่านั้น ระบบจะล็อค
07-08-2556   ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา