1575097
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
353
1266
4315
1562542
41990
37313
1575097
หมายเลขไอพี : 54.198.116.180
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2017-04-26 07:02:34
.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อบรมเพื่อให้ความรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  20-04-2560   อบรมเพื่อให้ความรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติมรอบที่ 2) วันที่ 20-24 เมษายน 2560
  20-04-2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติมรอบที่ 2) วันที่ 20-24 เมษายน 2560
 
การแข่งขันกีฬา pure sci sru ณ โรงยิม อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  20-04-2560   การแข่งขันกีฬา pure sci sru ณ โรงยิม อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จัดโครงการ «ป้องกันพิษสุนัขบ้า» ฉีดวัคซีน-ทำหมันสัตว์จรจัดในสุราษฎร์ธานี
  20-04-2560   สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จัดโครงการ «ป้องกันพิษสุนัขบ้า» ฉีดวัคซีน-ทำหมันสัตว์จรจัดในสุราษฎร์ธานี
 
นักวิจัยราชภัฏสุราษฎร์โชว์ไอเดียล้ำ สร้างเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เก็บผักตบชวา
  20-04-2560   นักวิจัยราชภัฏสุราษฎร์โชว์ไอเดียล้ำ สร้างเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เก็บผักตบชวา
 
 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
  01-03-2560   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้