544012
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
847
1877
7789
524880
27713
47467
544012
หมายเลขไอพี : 54.234.141.47
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2014-12-18 09:25:57
.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10      «งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่ออนาคต» ในวันที่ 20 - 21
  03-10-2557   การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 «งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่ออนาคต» ในวันที่ 20 - 21
 
แจ้งขอเลื่อนการจัดโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 26-29 สิงหาคม 2557ไปอย่างไม่มีกำหนด
  22-08-2557   แจ้งขอเลื่อนการจัดโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 26-29 สิงหาคม 2557ไปอย่างไม่มีกำหนด
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านร่วมงาน «SRU Successful Memory»
  20-08-2557   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านร่วมงาน «SRU Successful Memory»
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าผู้สนใจเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557
  16-08-2557   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าผู้สนใจเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557
 
ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมครูรูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2557
  14-08-2557   ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมครูรูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2557
 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  28-07-2557   ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 

20-03-2557   การชำระค่าลงทะเบียนกรณีขอแบ่งจ่าย 2 งวด
20-03-2557   คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
09-03-2557   ขอความร่วมมือกวดขันการแต่งกายของนักศึกษา
27-02-2557   ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
27-02-2557   ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๕๖
28-11-2556   ประกาศ การเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
04-11-2556   ผ่อนผันการตรวจเลือกรับเข้าราชการทหารกองประจำการ ประจำปี2556
07-08-2556   ให้นักศึกษาชั้นปี 1 ภาคปกติ ที่ยังไม่เข้าประเมินความพึงพอใจ ให้ดำเนินให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 9 ส.ค.2556 เท่านั้น ระบบจะล็อค
07-08-2556   ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
19-06-2556   ประกาศการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ ของบัณฑิต
อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา