827720
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
1205
1265
2470
786876
68280
47495
827720
หมายเลขไอพี : 54.205.119.93
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2015-05-25 15:13:29
.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน / นักศึกษาเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) รัับสมัคร วันที่ 7-20 พ.ค. 2558
  06-05-2558   ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน / นักศึกษาเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) รัับสมัคร วันที่ 7-20 พ.ค. 2558
 
กำหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ภาคเรียนที่ 1 /2558
  01-05-2558   กำหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ภาคเรียนที่ 1 /2558
 
SRU รักษ์โลก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้เงินรางวัล 20,000 บาท ในด้านพลังงาน หัวข้อ การผลิตไฟฟ้าจากขยะ
  20-04-2558   SRU รักษ์โลก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้เงินรางวัล 20,000 บาท ในด้านพลังงาน หัวข้อ การผลิตไฟฟ้าจากขยะ
 
งานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตร์เกษตรในสังคมออนไลน์ สถาบันพระจอมเกล้าลาดกระบัง ชุมพร
  31-03-2558   งานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตร์เกษตรในสังคมออนไลน์ สถาบันพระจอมเกล้าลาดกระบัง ชุมพร
 
ผู้สอบผ่านและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รายงานตัวเข้าศึกษาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานี ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น.-12.00 น. ณ ห้องโถง
  11-03-2558   ผู้สอบผ่านและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รายงานตัวเข้าศึกษาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานี ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น.-12.00 น. ณ ห้องโถง
 
กำหนดการสอบ  ประกาศผลการสอบ  และรายงานตัว  ประเภทสอบตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2558
  06-03-2558   กำหนดการสอบ ประกาศผลการสอบ และรายงานตัว ประเภทสอบตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558
 

30-01-2558   ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
20-03-2557   การชำระค่าลงทะเบียนกรณีขอแบ่งจ่าย 2 งวด
20-03-2557   คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
09-03-2557   ขอความร่วมมือกวดขันการแต่งกายของนักศึกษา
27-02-2557   ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
27-02-2557   ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๕๖
28-11-2556   ประกาศ การเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
04-11-2556   ผ่อนผันการตรวจเลือกรับเข้าราชการทหารกองประจำการ ประจำปี2556
07-08-2556   ให้นักศึกษาชั้นปี 1 ภาคปกติ ที่ยังไม่เข้าประเมินความพึงพอใจ ให้ดำเนินให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 9 ส.ค.2556 เท่านั้น ระบบจะล็อค
07-08-2556   ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา