1204535
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
861
1430
861
1193277
39960
36902
1204535
หมายเลขไอพี : 54.146.10.1
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2016-07-31 14:13:11
.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญชวนร่วมฟังธรรมบรรยายเรื่อง «คุณธรรม นำวิทย์ พิชิตชัย» โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
  26-07-2559   ขอเชิญชวนร่วมฟังธรรมบรรยายเรื่อง «คุณธรรม นำวิทย์ พิชิตชัย» โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
 
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
  26-07-2559   ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ว่าด้วยการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 19
  01-06-2559   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ว่าด้วยการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 19
 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานวิจัย บริการวิชาการ และการประกันคุณภาพร่วมกับสถาบันการศึกษาภาคี 10 สถาบัน
  04-04-2559   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานวิจัย บริการวิชาการ และการประกันคุณภาพร่วมกับสถาบันการศึกษาภาคี 10 สถาบัน
 
แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ  รอบที่ 1   (1 ตุลาคม 2558  ถึง 31 มีนาคม 2559)
  08-03-2559   แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษาภาคปกติ รอบ (Road Show ของคณะ) ประจำปีการศึกษา 2559
  18-02-2559   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษาภาคปกติ รอบ (Road Show ของคณะ) ประจำปีการศึกษา 2559