เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่ด้วยใจรัก ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566

เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่ด้วยใจรัก ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566

To .. #SCI66

เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่ด้วยใจรัก

วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.20 – 18.30

ห้องประชุมวิทยพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี