คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกิจกรรม “ปูเสื่อ ปูสาด ร่วมตักบาตร มรส.”

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกิจกรรม “ปูเสื่อ ปูสาด ร่วมตักบาตร มรส.”

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกิจกรรม “ปูเสื่อ ปูสาด ร่วมตักบาตร มรส.”

วันนี้ (13 มิถุนายน 2566) เวลา 07.30 น. โดย ดร.ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ และ ผศ.กันญารัตน์ หนูชุม รองคณบดีฝ่ายวิชาการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยคณบดี เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี คณาจารย์ และ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “ปูเสื่อ ปูสาด ร่วมตักบาตร มรส.”
ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือน 4 ภาค)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี