ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

📢 มาแล้ว ๆ มหกรรมการแข่งขันทักษะครั้งยิ่งใหญ่ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

🚀 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

🧪 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566

📌 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

📢 ติดตามข่าวสารและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

📌 ได้ที่ https://scienceweek.sru.ac.th/