คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประกวดฑูตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประกวดฑูตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประกวดฑูตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การแต่งกายที่ถูกต้อง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบเป็นตัวแทนของคณะเข้าร่วมประกวดดาว-เดือนระดับมหาวิทยาลัยและเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการประกวดขอแสดงความยินดีกับ
#น้องดรีม นางสาวธีมาพร บัวแก้ว สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศอันดับ1 ทูตกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายหญิง (ดาว)
#น้องพฤกษ์ นายปธานิน อินทร์ทอง สาขา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศอันดับ1 ทูตกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายชาย (เดือน)
#น้องโดนัท นางสาวณิชาภัทร เพชรชำนาญ สาขาสาธารณสุขชุมชน คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1 ทูตกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายหญิง (รองดาว)
#น้องก้อง นายศุภกฤต พัฒน์สีทอง สาขาสาธารณสุขชุมชน คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1 ทูตกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายชาย (รองเดือน) และตำแหน่งขวัญใจ SCI 2023
#น้องฟิวส์ นางสาวดุจฝัน เพชรรัตน์ สาขาพืชศาสตร์ คว้าตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ2 ทูตกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายหญิง
#น้องบี นายภิญโญ สินสัจธรรม สาขาคณิตศาสตร์ คว้าตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ2 ทูตกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายชาย
#น้องลูกเกด นางสาวเกศรินทร์ ชาวไร่ สาขาชีววิทยา คว้าตำแหน่งPopular vote 2023 ฝ่ายหญิง
#น้องกีต้าร์ นายปรัตถกร เดชเรือง สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม คว้าตำแหน่ง Popular vote 2023 ฝ่ายชาย