แผนผังการเดินรถ และ จุดบริการรับ – ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย (SRU ECO)

แผนผังการเดินรถ และ จุดบริการรับ – ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย (SRU ECO)

แผนผังการเดินรถ และ จุดบริการรับ – ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย (SRU ECO)

(ช่วงเวลาปกติ) ให้บริการ รับ-ส่ง ทุก 15 นาที

(ช่วงเวลาเร่งด่วน) ตั้งแต่ 8.00 น. – 10.00 น. และ ช่วงเวลา 12.00 น. – 14.00 น.

** มีการให้บริการ เพิ่มจำนวนรอบความถี่ ในการ รับ-ส่ง มากขึ้น

กฎระเบียบการใช้รถบริการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย​ (SRU ECO)

———————————————————————–

1. ขึ้น​ – ลง กรุณารอให้รถจอดสนิททุกครั้ง

2. ขึ้น​ – ลง ทางซ้ายมือ รอให้ผู้โดยสารลงจากรถก่อน ก่อนที่จะขึ้นรถ

3. ห้ามยื่นมือ หรือ ศีรษะออกนอกตัวรถ หรือโหนรถ เพราะอาจเกิดอันตรายได้

4. กรุณาใช้กิริยาวาจาที่สุภาพต่อพนักงานขับรถ

5. โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด ขณะโดยสารอยู่บนรถ

6. จำนวนผู้โดยสารที่รถสามารถรองรับได้ต่อรอบ

– รถ ECO (สีขาว) ไม่เกิน 14 ที่นั่ง ต่อรอบ

– รถ EV (สีม่วง) ไม่เกิน 10-12 ที่นั่ง ต่อรอบ

* หากที่นั่งเต็มในแต่ละคัน ขอความกรุณา ให้รอรถคันถัดไป

7. รถคันนี้ควบคุมความเร็ว ไม่เกิน 40 กม./ชม.

8. กรุณาตรวจดูทรัพย์สินของท่านทุกครั้ง ก่อนลงจากรถ

9. กรุณาลงจากรถในจุดบริการ รับ​ – ส่ง เท่านั้น

ติดต่อสอบถาม โทร.077-913-344

สำนักจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี