ขอแสดงความยินดีกีบ ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ได้รับรางวัล ครูดีศรีสุราษฎร์

ขอแสดงความยินดีกีบ ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ได้รับรางวัล ครูดีศรีสุราษฎร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ขอแสดงความยินดีกีบ ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล

ได้รับรางวัล ครูดีศรีสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ. 2567